Hanya orang dengan visi yang sempurna boleh mencarikan objek yang ganjil – PlayBrain